Zenderselectie

Een belangrijke bron voor het inschakelen van de zenders zijn de gegevens uit het NLO. Deze gegevens vormen de "currency" (afrekeneenheid) voor het medium radio. Ze geven een schat aan informatie aan de planner, zoals bijvoorbeeld de luisterdichtheid en het zenderaandeel per zender. De luisterdichtheid wordt gebruikt om te bepalen welke tijdvakken een hoog bereik halen en welke tijdvakken kostenefficiënt zijn.

De zenderaandelen bij een bepaalde doelgroep spelen een belangrijke rol bij de keuze van een zender. De zenderaandelen krijgen meer diepgang door de combinatie met de door het NLO gerapporteerde selectiviteitindices. Deze indices geven de verhouding weer tussen het marktaandeel van een zender in een doelgroep en het marktaandeel in de totale bevolking. Daarnaast is het profiel van de zender (Umfeld) van groot belang. Past de zender bij het beeld dat je als merk wilt uitdragen?

Een volgende stap in het planningproces is het inkopen van de zendtijd. Belangrijke vragen die hierbij dienen te worden gesteld, zijn: voor hoeveel zenders wordt gekozen? Welke tijdvakken worden geselecteerd? En hoeveel budget wordt er per zender besteed?
Bij de keuze van radiozenders is het goed er rekening mee te houden dat radiostations over het algemeen een zeer trouw luisterpubliek hebben. De meeste luisteraars luisteren naar een beperkt aantal zenders.

Het medium radio maakt een snelle bereiksopbouw mogelijk. Staat het realiseren van een hoog bereik voorop, dan is het een logische keus om te adverteren in een breed tijdvak in blokken met hoge luisterdichtheid. Ligt de nadruk meer op kostenefficiency? Dan is het een goede optie om commercials te spreiden over tijdvakken, met uitzendingen in kostenefficiënte blokken. Dit kan per doelgroep nauwkeurig worden bepaald.