Monitoren

Zijn de zenders en de tijdvakken gekozen, dan kan een inschatting worden gemaakt van het mediaresultaat. Daarvoor wordt speciaal ontwikkelde planningsoftware gebruikt. Deze software baseert de voorspelling van het netto bereik en de GCF (gemiddelde contact frequentie) van een campagne op de ruwe data uit het Continu Luisteronderzoek en tariefbestanden van de zenders. Dit gebeurt op basis van een statistisch model.

Een verdere ontwikkeling in de planningsoftware is de zogenaamde zendertijdvak optimalisatie, waarbij het budget optimaal over de zendertijdvakken wordt verdeeld. De radioplanner concentreert zich op de vraag hoe de doelstelling zo effectief en efficiënt mogelijk - in termen van bereik, contactrange en inkoopmogelijkheden - behaald kan worden. De prestaties van verschillende scenario's van radioplannen kunnen zichtbaar worden gemaakt in zowel tabel als grafiekvorm.

Als er eenmaal gekozen is voor een scenario, dan worden de gegevens geïntegreerd opgenomen in het mediaplan en voorgelegd aan de adverteerder. Is het mediaplan goedgekeurd door de adverteerder, dan wordt de zendtijd ingekocht.

Heeft het radiostation de aanvraag ingepland via het planning- en boekingsysteem, dan ontvangt de radioplanner het uitzendschema. Voor het opstellen van uitzendschema's zijn diverse softwareprogramma's beschikbaar.

Mediabureaus kunnen voor de planning & inkoop gebruik maken van een of meer van onderstaande systemen, zoals:
- RadioProbe (Adware)
- MediaView (Media Buying Systems)
- RadioMax (Telmar/Peaktime)

Als de uitzendschema's bij de radio-exploitant zijn ingeboekt worden ze verzonden naar het bureau, veelal in digitale vorm. Ze worden dan ingelezen door het softwareprogramma en vanaf dat moment is het mogelijk een uitzendschema samen te stellen.

De uitzendingen in het uitzendschema worden geprognosticeerd. Gekeken wordt of, met het totaal aan uitzendingen, de doelstellingen behaald worden.