Deze presentatie is een visuele samenvatting van het verhaal over de huidige audio ecologie en gaat in op zes inzichten over audio die uit de vele onderzoeken blijken. Wil je toch liever dit verhaal gepresenteerd krijgen, bel of mail met het RAB.