Vakjury Creatie Profit
De vakjuryprijs Creatie Profit is gewonnen door Vodafone met de radiocommercial "Dubbel", afkomstig van reclamebureau Achtung! Het juryrapport meldt: Chapeau voor Vodafone die met een lange reeks radiocommercials volgens een herkenbaar concept, maar steeds met een relevante eigenheid, de boodschap helder communiceert en altijd één verkoopargument per radiocommercial centraal stelt in de campagnereeks. De commercial 'Dubbel' valt extra op in deze reeks omdat het concept en de uitvoering aan alle kanten consistent zijn. Alles is dubbel, ook de tijd die genomen wordt in deze commercial, 50 seconden, en elke seconde is even leuk.
Vodafone - Dubbel - Achtung!

Vakjury Creatie Non-Profit
De radiocommercial "Koebel" van ProRail gemaakt door QiOnly is de winnaar in de categorie non-profit. Het tempo in deze commercial is lekker en er wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van geluid. De luisteraars worden op het verkeerde spoor gezet en de boodschap wordt op confronterende wijze tussen de oren geplaatst. De manipulatie van de soundeffecten is functioneel en geaccepteerd, zelfs gewaardeerd door de jury.
 ProRail - Koebel - QiOnly

Vakjury Actualiteitsprijs
De actualiteitsprijs is voor Cup-a-Soup met "Nucleaire Top Discobol" ontwikkeld door TBWA\NEBOKO. Deze commercial is uitgezonden op BNR tijdens de nucleaire top. De vakjury is van oordeel dat er doelmatig gebruik gemaakt wordt van humor, passend bij 't werkt concept van Cup-a-Soup. Leuke uitsmijter is dat het thuiswerken tijdens de Top ook geadviseerd wordt buiten de Randstad. Creatieve vondst om op deze manier in te haken op het overheidsthema de Nucleaire Top. Een inhaker pur sang en een aanmoediging tot inhaken voor andere adverteerders!
 Cup-a-Soup - Nucleaire Top Discobol - TBWA\NEBOKO 

Radioadverteerder van het jaar
De Nederlandse Staatsloterij mag zich in 2014 Radioadverteerder van jaar noemen. Staatsloterij omarmt het medium radio en haar luisteraars door te kiezen voor een tailor made aanpak in creatie, de luisteraar wordt door de Staatsloterij in de commercials aangesproken op het luisteren naar het eigen radiostation. Gewaardeerd wordt ook de bravoure om een heel reclameblok in te kopen en te vullen met commercials voor de miljonair to be; een centrale thematische gedachte uitgewerkt in aparte commercials over de besteding van de te winnen miljoenen. Hierbij wordt alleen bij aanvang en afsluiting van het blok de eigen merknaam genoemd. Staatsloterij gebruikt radio in al haar facetten en profiteert tevens van de opgebouwde bekendheid en waardering door al jarenlang consistent gebruik te maken van de kracht van radioreclame. Staatsloterij staat model voor andere radioadverteerders.
 De Nederlandse Staatsloterij - Doom&Dickson, Lemz, Joe Public, Etcetera / Universal Media.

Radioplanner van het jaar
Helen Jones van mediabureau Universal Media heeft de prijs voor Radioplanner van het jaar in ontvangst genomen. Zij wordt intern bij Universal Media gezien als de radio-expert, door haar kennis over en onbegrensde interesse in het medium. Ze initieert workshops en masterclasses voor haar collega's om er zeker van te zijn dat iedereen bij Universal Media de juiste radiokennis heeft. Ze adviseert haar adverteerders met steekhoudende argumenten over de toegevoegde waarde van radio en is vernieuwend in haar plannen. Ze durft! En daarmee is zij een ambassadeur voor het medium radio om van te dromen.