Ster AdMeasure biedt inzicht in effectiviteit radio
Met radioreclame meer effect

Ster heeft, in samenwerking met MarketResponse, met haar onderzoeksinstrument AdMeasure onderzoek gedaan naar de effectiviteit van radio in de mediamix met televisie. Hieruit blijkt dat zonder radio effect blijft liggen. Campagnes met radio in de mediamix zorgen voor gemiddeld 15% meer groei op spontane merkbekendheid en gemiddeld 39% meer groei op boodschapoverdracht dan campagnes zonder radio.

In het onderzoek zijn campagnes met radio in de mediamix vergeleken met campagnes zonder radio. Wat alle campagnes gemeen hebben, is de inzet van tv. Voor merken met minimaal 20% spontane merkbekendheid is het meenemen van radio ook effectiever op doelstellingen als imago en voorkeur. Daarnaast blijkt uit AdMeasure dat het laten aansluiten van je radio-uiting op je tv-commercial een groter effect laat zien op overwegen, voorkeur en koopintentie.

Zelfs bij zware tv-kijkers biedt radio extra effect
In het onderzoek zijn verschillende kijkersgroepen gedefinieerd. Het blijkt dat je bij elke kijkersgroep effect laat liggen als je radio niet inzet. Zowel bij de lichte als de gemiddelde tv-kijker is het inzetten van radio effectief voor bekendheids-, imago- en voorkeursdoelstellingen. Bij zware tv-kijkers realiseer je ook nog extra effect, maar dan alleen op bekendheidsdoelstellingen.

Presentatie onderzoeksresultaten Ster AdMeasure Radio in de mix, 2014