Maximaal twee boodschappen!

Tot op heden is relatief weinig bekend over wat wel en niet werkt in een radiocommercial. Bekend is dat er veel te winnen is voor radiocommercials; het gemiddelde rapportcijfer binnen de database van AdMeasure is een 6,0. Het hoogste cijfer voor radio in deze database is een 7,1. Het is dus zeker mogelijk goed te scoren met een radiocommercial. Een inhoudsanalyse van 235 radiocommercials, gekoppeld aan resultaten op de diverse commercialtests in AdMeasure, laat zien wat wel en niet werkt in radiocommercials.

Belangrijkste tips voor radiocommercials uit dit onderzoek zijn:

  • Gebruik een vrouwenstem in je radiocommercial.
  • Zorg voor maximaal twee boodschappen in je radiocommercial.
  • Humor kan goed werken, maar het gevaar is dat je inlevert op duidelijkheid en geloofwaardigheid.
  • Gebruik geen langzame achtergrondmuziek.

Verder weten we uit eerder onderzoek dat:
Dankzij het gebruik van een tag-on het soort product duidelijker naar voren komt en de luisteraar gestimuleerd wordt om meer informatie op te zoeken.
Hoe langer de commercial, hoe origineler, onderhoudender en boeiender deze gevonden wordt door luisteraars. Minpunt: langere commercials zijn moeilijker te volgen.
De belangrijkste beïnvloeders voor een hoge waardering van een commercial zijn: boeiend, aansprekend, overtuigend en geloofwaardig. Een hoge waardering is o.a. belangrijk voor koopintentie en merkattitude.

Presentatie onderzoeksresultaten Ster AdMeasure Hits voor radiocommercials, 2014