De Essentie van radio, muziek en audio-entertainment is mood management.

Uit het onderzoek (538groep en Beautifil Lives) blijkt dat de behoefte aan radio, muziek en audio-entertainment voortkomt uit behoeften rondom Mood Management. Langs twee motivationele assen zijn hierbinnen zes verschillende ‘need states’ te herkennen:
1.Verbinden – waarin je de verbinding met anderen voelt door audio te beluisteren
2.Support – waarin audio je ondersteunt in je dagelijkse bezigheden
3.Afsluiten – waarbinnen je audio gebruikt om je even af te sluiten van de buitenwereld op een ontspannen manier
4.Focus – waarbij audio die je helpt in een emotionele staat te verkeren en waar je helemaal in op kan gaan
5.Ontdekken –  de behoefte aan nieuwe ontdekkingen in audio
6.Losgaan – waarbij je helemaal los kan gaan met behulp van muziek, vaak samen met anderen

Binnen deze verschillende ‘need states’ spelen verschillende typen audio een eigen rol. Voor radio geldt dat deze mee golft op het ritme van de dag. Het verbindt op een toegankelijke en laagdrempelige manier en zoekt afstemming op wat je doet en hoe je je voelt.

Distributie en gebruikte apparatuur rondom audio veranderen, maar ‘live radio’ vervult als contentvorm verschillende basisbehoeften van luisteraars.

 rapport Mood management, de dagelijkse rol van radio en muziek