Stichting Nationaal Luister Onderzoek

Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO) is per 2012 actief en verantwoordelijk voor het onderzoek naar het radioluistergedrag van de Nederlandse bevolking en de rapportering daarvan.

Het radiobereiksonderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de radio exploitanten (RAB), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), de mediabureaus (PMA) en de adverteerders (BVA). Gezamenlijk vormen zij een Joint Industry Committee (JIC) en deze JIC is opdrachtgever van het luisteronderzoek.

De dagelijkse gang van zaken wordt aangestuurd door Frans Kok, directeur van het NLO. Hij is verantwoordelijk voor de voortgang, controle en kwaliteit van het luisteronderzoek. Daarnaast heeft hij een voorlichtende functie en een PR-rol ten aanzien van het luisteronderzoek. Tevens stelt hij de radiodata ter beschikking aan partners, participanten en derden.

Het NLO Bestuur is belast met het voeren en controleren van het beleid en het nemen van strategische beslissingen. In het bestuur hebben alle genoemde JIC bloedgroepen zitting. RAB heeft drie van de acht bestuurszetels: directeur van het RAB - Liedewij Hentenaar - en twee radiozenderdirecteuren (volgens roulatiesysteem).

NLO heeft een Technische Commissie (TC) die op basis van de expertise van de leden onderzoekstechnische aanbevelingen doet aan het bestuur. Net als het bestuur bestaat ook de TC uit de vier bloedgroepen. RAB heeft ook hier drie zetels en deze worden alle drie ingevuld door onderzoekers vanuit de zenders volgens een roulatiesysteem.

naar de site van NLO