Inzicht in het reclamebereik van radio; reclamebereik is (meer dan) mediumbereik

Radioreclame wordt gemiddeld 3 procent beter beluisterd dan andere programmering. Dit komt vooral doordat reclame wordt uitgezonden rond goed beluisterde momenten, zoals het nieuws. Er zijn dan meer inschakelingen dan wegschakelingen. Deze resultaten zijn afkomstig uit het onderzoek met elektronische meters, dat in 2012 en 2013 parallel aan het Nationaal LuisterOnderzoek met de Radiologs liep. Hiervoor werd de Mediawatch van GfK ingezet.

Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in het reclamebereik van radio, in de minuutpatronen van het luistergedrag en om te leren over de meter voor mogelijke verdere ontwikkelingen van toekomstig radio-onderzoek.

Waar het Radiolog inzicht geeft in luistergedrag op kwartierniveau, geeft de meter inzicht op minuutniveau. Daardoor is het mogelijk vast te stellen in hoeverre er meer of juist minder wordt geluisterd naar reclame in vergelijking met andere programmering. Om de reclameminuten te identificeren, zijn de minuutresultaten uit de meter gekoppeld aan de werkelijk uitgezonden reclameminuten per zender, zoals geregistreerd door SoundAware.

Het onderzoek leert dat reclameminuten gemiddeld 3 procent beter worden beluisterd dan andere programmering. Dit komt vooral doordat reclame wordt uitgezonden rond goed beluisterde momenten, zoals het nieuws. En er zijn dan meer inschakelingen dan wegschakelingen

Het reclamebereik is uitgeleverd in de vorm van reclame-indexen per kwartier per zender. Een reclame-index geeft aan met welke factor een minuut met reclame beter of slechter wordt beluisterd dan het kwartier waarin de reclameminuut valt. De reclame-indexen hebben betrekking op het onderzoek jaar 2013.

 reclame-indexen NLO 2013

 

  Q&A over elektronisch meten met de mediawatch