Het Nationaal LuisterOnderzoek uitgevoerd door GfK

Radiopanel
Bij werving voor het radiopanel wordt respondenten in eerste instantie gevraagd zes radiologs in te vullen, waarbij per dag wordt ingevuld waar men naar geluisterd heeft. Iedere respondent die het zesde log heeft ingevuld en waarvan het e-mail adres bekend is, wordt per e-mail gevraagd om nog door te gaan tot twaalf logs. In het meest gunstige geval doen respondenten dus twee jaar mee aan het radio-onderzoek.

Vragenlijsten
Bij de werving van de respondenten wordt een basisvragenlijst afgenomen, waardoor achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd en opleiding bekend zijn. Daarnaast bevat het eerste radiolog van elke respondent een zogenaamde leefstijlvragenlijst, dat meer inzicht geeft in interesses en overtuigingen van de respondenten.

Radiologs
De radiologs kunnen zowel op papier als online als mobiel worden ingevuld. Op dit moment wordt 90% online ingevuld. Het radiolog begint op zaterdagochtend 06.00 uur en bevat zeven dagen (dus tot zaterdagochtend 06.00 uur de week erna). De respondenten kruisen hun luistergedrag per kwartier (per dag) aan. Naast de zender(s) die ze beluisteren, wordt ook gevraagd om de luisterplaats aan te kruisen (keuze uit "thuis", "in de auto/onderweg", "op het werk/school" of "elders/weet niet").

Werving
Het doel is om per jaar over minimaal 45.000 radiologs en 7.500 radiologs (=respondenten) per 2-maandelijkse periode te kunnen rapporteren. De werving van het panel dat deelneemt aan het Nationaal Luister Onderzoek is opgesplitst in twee delen: twee derde werving middels telefonische RDD (Random Digit Dialing) en een derde werving uit het GfK Online Panel (Access Panel). Bij RDD wordt door een computersysteem een willekeurig telefoonnummer samengesteld en gebeld, zo heeft elke deelnemer met een telefoonaansluiting evenveel kans om gebeld te worden voor deelname aan het luisteronderzoek.

Rapportage
Het NLO is een vorm van panelonderzoek. Om dit onderzoek een continu karakter te geven wordt het radiopanel in 8 gelijke (week)delen opgesplitst. Deel 1 ontvangt in week 1 een log, deel 2 ontvangt in week 2 een log etc., t/m deel 8, dat in week 8 een log ontvangt. De rapportage gaat echter over een 2-maandse kalenderperiode, dus over tussen 8,4 en 8,9 weken. Om maandelijks de meest recente 2-maandse luistercijfers te kunnen rapporteren, wordt rollend gerapporteerd. Dit betekent dat ten opzichte van de voorgaande 2-maandse rapportage er een nieuwe maand bijkomt en de oudste maand afvalt.
Voor de definities van de resultaattypen, de calculatieregels en de rapportageregels is een document opgesteld. Zie voor meer informatie de NLO site.