Live radioluisteren blijft ongekend populair

De Nederlander luistert gemiddeld 190 minuten per dag naar audio. Live naar de radio luisteren is met 144 minuten per dag (oftewel 76%) de grootste audiobron, gevolgd door de muziekdiensten met 12% luisteraandeel per dag. Dat is de uitkomst van het Audio Distributie Onderzoek (ADO) 2017 van de Stichting NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Dit onderzoek, uitgevoerd door GfK, brengt in kaart hoe lang we luisteren, met welk apparaat we luisteren, waar we naar luisteren en via welk distributiekanaal we luisteren. ADO is een uniek onderzoek, dat naast radioluisteren ook de consumptie van andere audio in kaart brengt.

Dagelijks luistert 60% van de populatie (13+) naar radio. Radio is daarmee veruit het grootste medium in het audiolandschap. De muziekdiensten volgen op gepaste afstand met een gemiddeld dagbereik van 15% en eigen muziek eindigt op de derde plek met 8% bereik. Nieuw in de metingen van ADO is YouTube als luisterkanaal. Het gemiddeld dagbereik van YouTube in dit kader bedraagt 7% en bezet daarmee de vierde en laatste plek in de audio ecologie.

Zonder YouTube zou het luisteraandeel van lineaire radio 80% bedragen en is daarmee vergelijkbaar met de uitkomst van de vorige editie van ADO (2015). Toen werd een radio-aandeel van 82% gemeten.

De autoradio en de stereo-installatie zijn de twee populairste apparaten van radioluisteren. Alhoewel bezit en gebruik van beide apparaten iets zijn afgenomen ten opzichte van ADO 2015, worden deze afname ruimschoots gecompenseerd door de opkomst en gebruik van de smartphone als radioapparaat. Inmiddels wordt de smartphone door 26% gebruikt om naar de radio te luisteren. De laptop en de tablet kennen ook een hoge penetratie, maar zijn met 20% en 12% minder populair als radioapparaat.

Ruim een derde van de populatie luistert weleens naar de radio via een koptelefoon of oordopjes. De smartphone is hierbij het meest gebruikte device (58%), gevolgd door de laptop/netbook met 28%. Het gemiddeld ‘luisteraandeel’ van de koptelefoon en oordopjes bedraagt 8%, circa een kwartier per dag. 

 

Radioluisteren via FM heeft grootste aandeel
Gebruik DAB+ in twee jaar tijd verdrievoudigd

Ondanks de ontwikkeling van online radioluisteren, is FM nog steeds de belangrijkste distributeur van live radioluisteren. Het luisteraandeel van FM bedraagt 52% en houdt daarmee de digitale ‘bronnen’ op afstand. Het gebruik van DAB+ is sinds 2015 verdrievoudigd naar inmiddels 13%. Dit betekent dat er nu ruim 2 miljoen mensen weleens radioluisteren via DAB+. 

Het merendeel van het radioluisteren gebeurt via FM. Op afstand volgen internet met een aandeel van 19% en de kabel met 11%. De digitale televisie blijkt verantwoordelijk te zijn voor 9% van het luistervolume.

Als er via internet wordt geluisterd dan zijn de apps en websites van de afzonderlijke radiostations het populairst, gevolgd door verzamelsites en -apps.

Net als bij FM wordt ook via internet grotendeels naar live-radio geluisterd. Het percentage luisteraars dat aangeeft via internet uitsluitend live-radio te luisteren is zelfs met 4% toegenomen in de afgelopen twee jaar en komt in 2017 uit op 68%. Slechts 3% geeft aan online (grotendeels) uitgesteld naar de radio te luisteren.

Nieuw in ADO is het bereik van digitaal radioluisteren, waarbij naast DAB+ en internet ook gevraagd wordt naar het luisteren via digitale settop box, Smart-TV, satelliet of Digitenne. Het gezamenlijk bereik op weekbasis van deze digitale kanalen bedraagt 32%. Op maandbasis geeft 40% van de Nederlanders aan weleens digitaal te luisteren. Jonge hoog welstandige mannen zijn bovengemiddelde digitale luisteraars. 

 

Live radio domineert audiodag

Het luistervolume vertoont over de dag heen een specifiek patroon. Live radio is de dominante audiovorm, zowel overdag als in de avond- en nachtelijke uren. Live radio heeft overdag een aandeel van meer dan 80%. 

De helft van het dagelijkse luistervolume bevindt zich in het tijdvak van ’s morgens 9 uur tot ’s middags 16 uur. Het aandeel live radio is in deze uren maar liefst 80%. De radio/stereo-installatie en de autoradio zijn dan de meest gebruikte apparaten.

In de ochtendspits van 6 uur tot 9 uur is het luistervolume zelfs voor 87% toe te schrijven aan het luisteren naar live radio. Het aandeel van de autoradio is dan 22%.

In de avondspits - van 16 uur tot 19 uur - heeft live radio een substantieel aandeel van de audiotaart van 75%. Voor de autoradio is de avondspits, na de ochtendspits, het tweede belangrijke tijdvak met een gebruikersaandeel van 19%.

In de avonduren verschuift het luisteren iets meer naar eigen muziek en andere online muziekdiensten en worden de smartphone en de computer meer gebruikt als luister-device. Live radioluisteren blijft echter ook dan dominant in omvang en aandeel.

De dagpatronen en de omvang van live radioluisteren zijn ook terug te zien in de distributie van het radiosignaal. Door het aanbod en het gebruik van verschillende distributiekanalen (zoals FM, DAB+ en internet) realiseert live radio gedurende de hele dag een dominante positie. Overdag en ’s avonds gebeurt dat vooral via FM, maar ’s avonds zorgt internet voor ruim 25% van de radiodistributie.

 

Millennials grootverbruikers van audio
Luisteren naar live radio heeft grootste aandeel

De tijd die Millennials aan audio besteden, ligt met 202 minuten per dag 7% boven het niveau van totaal Nederland (gemiddeld 190 minuten per dag). Bijna tweederde van de audiotijd van Millennials bestaat uit live radio. 

De muziekdiensten (inclusief niet reclamedragend) hebben onder de doelgroep van Millennials - in dit onderzoek gedefinieerd als de leeftijdsgroep 20-34 jaar - een aandeel van 20% en aan eigen muziek besteedt de Millennial gemiddeld 6% van de totale luistertijd.

Smartphone en laptop meest selectieve ‘radio’ devices
Meer dan de helft (53%) van de Millennials gebruikt de autoradio weleens als luisterapparaat voor live radio. Dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 58%. Een groter verschil is te zien bij de smartphone en de laptop. Maar liefst 40% van de Millennials gebruikt hun smartphone om live radio te luisteren versus gemiddeld 26% smartphonegebruik in de totale groep van 13 jaar en ouder. De laptop/notebook is in de genoemde leeftijdsgroep het meest selectieve luisterapparaat. De gebruikspenetratie van 35% ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 20%.

Er zijn ook duidelijke overeenkomsten tussen Millennials en de gemiddelde Nederlander. Zo is het dagbereik van live radio vrijwel identiek en maar liefst 61%. De digitale distributie en het gebruik van digitale devices zorgt voor dit grote dagbereik onder 20-34 jarigen. Internet heeft een sterke positie met 25% als distributeur van het radiosignaal.

 

Over NLO
Stichting NLO (Nationaal Luister Onderzoek) is opdrachtgever van het luisteronderzoek
NLO. De stichting NLO heeft vier partners: RAB (Radio Advies Bureau), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media
Adviesbureaus).

Over het Audio Distributie Onderzoek
Het doel van het Audio Distributie Onderzoek is het in kaart brengen van de gebruikte apparaten en distributiewijzen op basis van het luistervolume naar radiozenders en audio. Uitvoerend bureau is GfK. De steekproef bedraagt 5.339 respondenten van 13 jaar en ouder. De dataverzameling vond plaats via een vragenlijst en een elektronisch dagboek. De veldwerkperiode liep van 2 tot en met 21 mei 2017.

 

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport. 

Bron: NLO GfK, september 2017