Millennials grootverbruikers van audio
Luisteren naar live radio heeft grootste aandeel

De tijd die Millennials aan audio besteden, ligt met 202 minuten per dag 7% boven het niveau van totaal Nederland (gemiddeld 190 minuten per dag). Bijna tweederde van de audiotijd van Millennials bestaat uit live radio. Deze resultaten komen uit de meest recente versie van het Audio Distributie Onderzoek (ADO) van de Stichting NLO (Nationaal Luister Onderzoek). Dit onderzoek is uitgevoerd door GfK onder ruim 5.300 respondenten van 13 jaar en ouder.

De muziekdiensten (inclusief niet reclamedragend) hebben onder de doelgroep van Millennials - in dit onderzoek gedefinieerd als de leeftijdsgroep 20-34 jaar - een aandeel van 20% en aan eigen muziek besteedt de Millennial gemiddeld 6% van de totale luistertijd.

Smartphone en laptop meest selectieve ‘radio’ devices
Meer dan de helft (53%) van de Millennials gebruikt de autoradio weleens als luisterapparaat voor live radio. Dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 58%. Een groter verschil is te zien bij de smartphone en de laptop. Maar liefst 40% van de Millennials gebruikt hun smartphone om live radio te luisteren versus gemiddeld 26% smartphonegebruik in de totale groep van 13 jaar en ouder. De laptop/notebook is in de genoemde leeftijdsgroep het meest selectieve luisterapparaat. De gebruikspenetratie van 35% ligt ver boven het landelijk gemiddelde van 20%.

Er zijn ook duidelijke overeenkomsten tussen Millennials en de gemiddelde Nederlander. Zo is het dagbereik van live radio vrijwel identiek en maar liefst 61%. De digitale distributie en het gebruik van digitale devices zorgt voor dit grote dagbereik onder 20-34 jarigen. Internet heeft een sterke positie met 25% als distributeur van het radiosignaal.

 

Over NLO
Stichting NLO (Nationaal Luister Onderzoek) is opdrachtgever van het luisteronderzoek
NLO. De stichting NLO heeft vier partners: RAB (Radio Advies Bureau), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media
Adviesbureaus).

Over het Audio Distributie Onderzoek
Het doel van het Audio Distributie Onderzoek is het in kaart brengen van de gebruikte apparaten en distributiewijzen op basis van het luistervolume naar radiozenders en audio. Uitvoerend bureau is GfK. De steekproef bedraagt 5.339 respondenten van 13 jaar en ouder. De dataverzameling vond plaats via een vragenlijst en een elektronisch dagboek. De veldwerkperiode liep van 2 tot en met 21 mei 2017.